delpersonligheter_edited_edited_edited.jpg

SAMTALSTERAPI

ett sätt att förstå dig själv
för att kunna leva som den du är...


Carola Edlund

 
Calm%20Sea_edited.jpg

“Skäms inte för att du är människa, var stolt!

Inne i dig öppnar sig valv efter valv oändligt.

Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”​

Tomas Tranströmmer

 
fallande_edited_edited_edited_edited.jpg

TERAPI ÄR EN GÅVA TILL DIG SJÄLV

Orsakerna till att gå i terapi kan vara många. Kanske kämpar du med hinder, blockeringar, nedstämdhet eller oro. Det kan handla om att bearbeta känslor eller svåra upplevelser. Att skapa ökad medvetenhet eller förstå relationer som inte fungerar eller kanske har du en känsla av sitta fast. Kanske lever du med ett gnagande tvivel på livet och meningen med alltihop. 
Du erbjuds tillsammans med mig utrymme att reflektera över vad det är som skaver eller känns otillfredsställande och som du önskar se klarare. Att tillsammans med någon annan, höra vad vi själva tänker, säger och känner skapar ökad förståelse och blir en väg mot självinsikt. Att med ny förståelse för dina beteenden kunna vara den du är och inte längre den du trott du behövt vara, är terapins mening.

Arbetet utgår från att jag ställer frågor och att du finner dina egna svar.

 
Calm Sea

Psykosyntes är en inkluderande och upplevelsebaserad terapimetod som utgår från att
du har en potential bortom dina begränsningar. Grunden kan uttryckas som en psykologi med själ
och vilja. Vilket betyder att ge utrymme för frågor som rör även en andlig aspekt av livet. Att se på, förstå och arbeta med din vilja är också en central del i ett personligt förändringsarbete.

Lev så gott du kan och se på dig själv med ett leende

Assagioli

 
61164420_10220596399084963_9167259040751812608_n_edited.jpg

En terapi med själ och vilja

Vi har alla en historia som format oss och som ger avtryck i vårt liv idag. Antingen vi är medvetna eller omedvetna så styrs våra beteenden och strategier av vårt förflutna som format oss. Kanske finns det en önskan att förstå dig själv bättre, att kunna lämna beteenden som inte längre gynnar dig och att växa som individ. Terapi är ett utforskande där vi tillsammans skapar en självförståelse som ökar dina möjligheter att leva det liv du vill och önskar.


Psykosyntesens förhållningssätt lär oss att vi är större än vår historia, våra sår och våra begränsningar. Bortom dina försvar spirar din potential och möjligheten till något nytt. Jag ser på terapin som en gåva till dig själv och ditt mående. Att se det friska i varje människa, är att utveckla den potential som finns bortom dina begränsningar. Psykosyntes kallas för "en terapi med själ" och ger med det plats även för de stora frågorna om livets mening och vår egen del i den uppfattningen.

Läs gärna mer om Psykosyntes terapi som metod via Psykosyntesakademins hemsida.

12105882_10208375393847470_7309424766262172372_n_edited.jpg

Förlåt och bli fri

- Du förlåter andra för din egen skull. 

Om du mår dåligt över vad någon annan gjort, om du inte längre vill offra din egna frid på grund av någon annans gärningar, kan det vara tid att förlåta.
Känner du dig kränkt, sårad eller förorättad och vill bli befriad från den bördan, kan denna process ge dig en mindre negativ syn på personen och/eller händelsen.

"Att förlåta dig själv" betyder att du gör dig själv fri från självanklagelser eller självnedvärdering, som kan bero på att du anklagar dig själv för fel och brister, eller för att du gjort misstag. 

En förlåtelseprocess tar mellan 2-4 timmar och kan vid behov delas upp i flera sessioner.

 
surrender_edited.jpg

Terapins upplägg

Antalet terapitimmar är svårt att ge ett svar på, eftersom vi alla är olika med olika behov. Vi träffas förutsättningslöst en första gång, där du får berätta om dig själv och vad du vill ha hjälp med. Ibland kan det räcka med några få gånger och ibland behövs längre tid. 
Vi summerar löpande tillsammans och beslutar om det känns värdefullt att gå vidare.

Gotland är en liten ö och funderingar eller oro kring gemensamma nämnare kan dyka upp. Jag vill därför understryka min tystnadsplikt och din konfidentialitet. Det viktigaste är att du känner dig trygg och välkommen.

Jag är medlem i Svenska Psykosyntes föreningen där jag omfattas av etiska regler, försäkring och tystnadsplikt.


Priset för en timmes session är 700kr. Vid företags fakturering bli priset exkl. moms. Avbokning sker fyra timmar före start utan kostnad. För arbetslösa eller studerande erbjuds prisreducering, kontakta mig för mer info.

Jag är medlem och försäkrad via Psykosyntesföreningen och dess rikstäckande yrkesorganisation.

 
Ducks Over the Lake

Terapi på distans

Bor du inte på Gotland kan nätterapi eller onlineterapi vara ett alternativ. Vi "träffas" då i din hemmiljö och jobbar per timme på samma sätt som om vi möttes fysiskt. 
Även om det fysiska mötet mellan människor rymmer så mycket mer finns det goda möjligheter att få online terapi att vara värdefull.
Sedan Corona pandemin, började begränsa våra möjligheter att ses har jag fördjupat mina erfarenheter och insett att onlineterapi fungerar fint. Den geografiska begränsning är inte längre ett problem, du kan bekvämt befinna dig hemma i din egen soffa. 
Hör av dig så berättar jag mer.

 

Carola Edlund

Att arbeta efter Psykosyntesen som metod passar min egen livsåskådning. Det liv jag har fått som gåva vill jag förvalta efter bästa förmåga. Kärlek och vilja är denna terapis två grundben och en väg mot ständig utveckling inom mig.

Ett livslångt intresse för människan och hur vi förhåller oss till oss själva och varandra gör yrket till en naturlig del av mig som människa. Mitt arbete inom konst och kultursektorn har inneburit stor frihet att utforska kreativitet och skapande. För mig har konsten varit och är ett sätt att kommunicera. En nyckel till upptäckter och förståelse för vårt inre. Genom inre upplevelse och konst kan vi komma i kontakt med det som finns lagrat inom oss.

Jag har även ett stort personligt intresse för transpersonell psykologi.
Läs gärna min uppsats. "Finns en Gud i terapirummet?
Nedan finns även en länk till en intervju för Psykosyntesförbundet, där jag berättar mer om mitt arbete.

Klicka på länk till uppsats
portr%C3%A4tt_edited_edited.jpg
 
157518058_10159004304602649_1471996189138024667_n_edited_edited_edited.jpg

Lust och skapande hör ihop...

att hitta ditt egna uttryck är en djupt helande process.

När vi uttrycker oss kreativt sker en kontakt med oss själva bortom orden och bortom förståndet. Skapandet kan ge oss friheten att lägga undan våra föreställningar och istället uppleva närvaro.

Jag erbjuder både kurser i måleri och kreativt skapande. I den individuella terapin använder jag utifrån klientens vilja och behov, skapandet som ett sätt att få kontakt med det undermedvetna, bilder och symbolspråk.


Kommande kurser annonseras via Facebook och Instagram.

 

Kontakt

Efter vår första kontakt erbjuds du att besvara lite frågor om ditt liv. Uppgifterna du lämnar är förstås konfidentiella och frivilliga.
Därefter bokar vi ett första möte och du välkomnas till min mottagning.

Söderväg 6A
621 58 Visby

0707833581

  • Facebook
  • LinkedIn

Thanks for submitting!

barnen_edited_edited.jpg